Pavel Šindelář
dramaturgie, média, partneři

pavel.sindelar@gmail.com
00420 608 217 759


Runya T. Qiaoan
koordinátor pro zahraničí

ry.xiaoanan@gmail.com
qary_anan (wechat)


Jolana Tesařová, Alexandra Václavíková
produkce, PR

kinoasia.cz@gmail.com


facebook

kinosály

Kino ART
Pekařská 76, Brno

Praha – Fórum pro architekturu a média
Husova 18 – nádvoří Pražákova paláce
602 00 Brno