Lei Lei: pásmo animovaných filmů

雷磊

  • Čína, 2010-2016,  30 minut, barevný
  • V původním znění
  • Žánr:  animovaný
  • Režie a animace: Lei Lei

Lei Lei je mnohostranně talentovaný nezávislý režisér, animátor, rapper a designér. Všechny tyto záliby (a mnohé jiné) se zrcadlí v jeho animacích. Podobně jako otec se stal designérem, ale postupem času si začal uvědomovat multimediální povahu animace, v níž se dá kombinovat několik různých disciplín, a vytvářet tak svůj osobitý styl. Ve svých animacích Lei Lei tvoří pohlcující, pestrobarevné a hravé světy, v nichž se odráží jeho vlastní zkušenosti, zejména otcův vliv, který jej naučil jak dětskou ilustraci, tak malbu tradiční tušovou technikou. A právě tradiční ruční animaci dává Lei Lei přednost, neboť mu umožňuje budování vztahu s materiálem, zejména papírem, často ze starých knih, pomocí kterého vytváří unikátní ploškové animace.

Lei Lei: pásmo animovaných filmů